Apa Itu Setiausaha Korporat di Singapura

Apakah itu setiausaha korporat di Singapura?

Setiausaha korporat memainkan peranan penting dalam mengendalikan urusan pejabat belakang syarikat termasuk, tetapi tidak terhad kepada pematuhan undang-undang, ordinan dan peraturan yang mengawal aktiviti mereka di Singapura. Setiausaha Syarikat — Mereka memainkan peranan penting untuk merapatkan jurang antara pemegang saham dan pengarah, untuk memastikan undang-undang tidak dilanggar dalam operasi.

Beberapa tugas khusus setiausaha korporat termasuk:

 • Mematuhi sebarang keperluan peraturan.
 • Menawarkan bantuan kepada pemilik syarikat dalam memberi nasihat.
 • Merancang dan menyelaras mesyuarat syarikat, seperti mesyuarat lembaga pengarah dan AGM.
 • Memfailkan penyata tahunan.
 • Mengekalkan daftar berkanun syarikat.

Pakej kesetiausahaan syarikat yang diperibadikan di FastLane telah direka bentuk untuk membantu syarikat di seluruh Singapura memenuhi kewajipan undang-undang mereka mengikut peraturan. Kami mempunyai keupayaan untuk memastikan pematuhan yang lancar dan pentadbiran yang cekap.

Bagaimana untuk melantik setiausaha syarikat di Singapura?

Setiap syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat Singapura mesti mempunyai seorang setiausaha korporat yang dilantik. Berikut adalah perkara utama yang perlu dipertimbangkan:

 • Setiausaha mestilah seorang penduduk Singapura atau pemegang PR. 
 • Mereka harus mempunyai jenis Kelayakan, Kepakaran & Pengetahuan yang betul.
 • Tiada ahli syarikat boleh memegang jawatan setiausaha melainkan dilantik dalam tempoh enam (6) bulan selepas syarikat diperbadankan.

FastLane menonjol kerana Perkhidmatan Kesetiausahaan Korporat yang boleh dipercayai, jelas dan profesional.

Mengapa perkhidmatan kesetiausahaan syarikat penyumberan luar?

Terdapat faedah yang ketara untuk perkhidmatan kesetiausahaan penyumberan luar yang amat berfaedah untuk usahawan asing dan warga asing yang menetap di luar Singapura. Inilah sebabnya:

 • Ia memastikan syarikat menjalankan perniagaan mereka mengikut undang-undang di Singapura.
 • Ia menjimatkan masa yang berharga dan memudahkan penubuhan korporat.
 • Ia mengurangkan kos pengambilan pekerja tetap dan menubuhkan premis tempatan.

FastLane menjadikan proses pemerbadanan berjalan lancar dan mengurus semua kerja kesetiausahaan, membolehkan syarikat berfungsi dengan berkesan dan mengikut undang-undang.

Mengapakah setiausaha syarikat penting di Singapura?

Seorang setiausaha korporat adalah peranan yang amat diperlukan di Singapura atas beberapa sebab:

 • Mereka mesti dilantik dalam tempoh enam bulan selepas pendaftaran syarikat.
 • Mereka memastikan bahawa syarikat itu mematuhi semua peraturan tempatan dan peruntukan perundangan.
 • Mereka mempunyai fungsi penting seperti mengatur Mesyuarat Agung Tahunan, menjaga buku berkanun, memastikan langkah pembetulan tepat pada masanya dilakukan apabila diperlukan, dan lain-lain.

FastLane menyediakan rangkaian lengkap perkhidmatan kesetiausahaan untuk membolehkan usahawan menumpukan perhatian pada perniagaan mereka tanpa perlu risau tentang kerumitan rangka kerja perundangan Singapura. Matlamat kami adalah untuk menawarkan perkhidmatan yang menghilangkan kebimbangan, kebimbangan dan pening kepala operasi harian perniagaan.

Peranan Setiausaha Korporat di Singapura

Di Singapura, setiausaha korporat memainkan peranan penting dalam melaksanakan pelbagai tanggungjawab, termasuk:

 • Merancang persidangan/mesyuarat perniagaan dengan berkesan dan mematuhi jadual.
 • Menyelia peruntukan saham dan berfungsi sebagai saluran antara Pemegang Saham dan Pengarah.
 • Untuk menghantar penyata kewangan kepada pemegang saham supaya mereka mengambil bahagian dalam mesyuarat dengan maklumat dalam mesyuarat agung pemegang saham.
 • Penyediaan Akaun Tahunan mengikut Peruntukan Undang-undang Syarikat.
 • Untuk memastikan organisasi dilindungi dengan sewajarnya dengan insurans (cth. pengarah & kakitangan).
 • Menjaga jagaan cop syarikat dan penggunaan meterai syarikat dengan teratur.
 • Kemas kini tetap kepada maklumat Syarikat di ACRA dan menyediakan dokumen yang diperlukan berkenaan dengan sebarang perubahan kepada Syarikat, contohnya, pertukaran Nama, Pendaftaran Alamat, Modal Saham, Pelantikan / Penamatan Pegawai dan lain-lain.

Proses ini penting untuk mengikuti pematuhan peraturan dan memastikan operasi yang cekap dalam organisasi.

Apakah perkhidmatan kesetiausahaan syarikat?

Perkhidmatan kesetiausahaan syarikat memainkan peranan utama dalam kelancaran perniagaan Singapura. Fungsi setiausaha syarikat adalah amat penting kerana mereka memastikan pematuhan dengan keperluan peraturan dan undang-undang tempatan; menimbang tara pertikaian antara pemegang saham dan pengarah; menguruskan cukai dan pendaftaran dan perkara perakaunan lain; memberikan nasihat khusus berkaitan tadbir urus dalaman dan isu-isu lain Semua syarikat Singapura memerlukan setiausaha korporat, bermakna jawatan itu amat penting. FastLane akan dapat membantu dengan semua urusan kesetiausahaan korporat atau panduan bantuan tentang cara beralih kepada perkhidmatan mereka. 

hello there