SST 8% dan Implikasinya untuk Perakaunan dan Pemfailan Cukai di Malaysia

SST 8% dan Implikasinya terhadap Perakaunan dan Pemfailan Cukai di Malaysia

Hubungi Kami

Perakaunan

Kembali dalam pembentangan Bajet 2024, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan menaikkan SST Malaysia daripada 6% kepada 8%, pengenaan cukai keuntungan modal dan memperkenalkan levi barangan bernilai tinggi.

SST Malaysia Meningkat daripada 6% kepada 8%

Kenaikan kadar SST akan dikenakan kepada perkhidmatan dan industri terpilih. Bagaimanapun, kenaikan itu tidak akan digunakan untuk perkhidmatan penting seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Tetapi senarai perkhidmatan yang boleh dikenakan cukai akan diperluaskan: logistik, pembrokeran, pengunderaitan dan karaoke.

Cukai Keuntungan Modal

Mulai 1 Mac 2024, cukai keuntungan modal sebanyak 10% akan dikenakan ke atas pelupusan saham tidak tersenarai untuk syarikat tempatan. Beberapa situasi di mana cukai boleh dikecualikan termasuk pelupusan saham untuk tawaran awam permulaan (IPO), penstrukturan semula dalaman dan dana modal teroka.

Cukai Barang Bernilai Tinggi

Ini termasuk cukai barangan bernilai tinggi antara 5% hingga 10% ke atas barang kemas dan jam tangan. Kos cukai bagaimanapun hendaklah ditentukan oleh nilai yang sama.

Implikasi untuk Perakaunan

Perancangan Kewangan: Dengan kenaikan kadar SST, syarikat perlu memikirkan semula skim dan belanjawan kewangan mereka. Penyesuaian ini melibatkan pelarasan strategi harga, ramalan jualan dan mengurus tunai dengan betul seperti untuk memenuhi kewajipan cukai mereka pada tahap hasil ini tanpa menjejaskan keuntungan.

Kemas Kini Perisian Perakaunan: Untuk memastikan menjalankan perakaunan SST 8% yang tepat bagi barangan dan perkhidmatan mereka, syarikat mesti mengemas kini perisian perakaunan mereka. Arus ini juga akan membantu dalam penyediaan penyata kewangan dan penyata cukai yang betul. Adakah anda bersedia untuk memudahkan proses perakaunan dan cukai anda dengan pematuhan? Fastlane Group menawarkan perkhidmatan simpan kira yang cekap dengan platform perakaunan berasaskan awan Xero.

Penyimpanan Rekod: Mengekalkan rekod yang teliti adalah penting. Adalah penting untuk menyimpan rekod yang betul bagi semua transaksi SST. Kesilapan dalam rekod yang tidak tepat atau tidak lengkap membayangkan kesilapan yang mahal apabila pemfailan cukai akhirnya dilakukan.

Perakaunan dan Pemfailan Cukai di Malaysia

Implikasi untuk Pemfailan Cukai

Pematuhan: Perniagaan perlu memenuhi perubahan yang dibawa oleh kadar SST yang disemak pada 8%. Kegagalan untuk memfailkan kadar yang betul boleh mengakibatkan penalti, denda dan perhatian yang lebih besar oleh badan pihak berkuasa cukai juga akan diguna pakai.

Tarikh Akhir Penyerahan: Penyerahan penyata berkaitan SST adalah dalam tarikh akhir yang ditetapkan di Malaysia. Ini ialah tarikh akhir untuk perniagaan memfailkan atau mereka akan dikehendaki membayar penalti kerana lewat memfailkan. Seseorang perlu dikemas kini tentang sebarang perubahan yang dibuat mengenai tarikh akhir atau peraturan yang mungkin berlaku.

Cukai Input dan Output: Adalah penting bagi seseorang untuk mengambil perhatian antara cukai input dan output. SST dikenakan ke atas pembelian perniagaan – cukai input; SST dikutip daripada pelanggan – cukai output. Ini perlu dikira dan dikira oleh perniagaan.

Insentif dan Pengecualian Cukai: Sistem percukaian di Malaysia menyediakan pelbagai konsesi di bawah rejim SST (SST menawarkan insentif cukai tertentu, pengecualian di Malaysia). Oleh itu, perniagaan mempunyai pelbagai cara undang-undang untuk meminimumkan cukai yang harus mereka terokai.

Kesimpulan

Perakaunan dan pemfailan cukai di Malaysia mempunyai kesan kritikal memandangkan kadar SST melonjak kepada 8%. Ini memerlukan perniagaan dan individu untuk merancang kewangan mereka, mengemas kini perisian dengan kerap, serta mengekalkan rekod yang sesuai. Pematuhan kepada peraturan SST, penyerahan penyata tepat pada masanya dan memahami dinamik cukai input dan output adalah kunci ke arah memudahkan operasi yang lancar dalam percukaian. Selain itu, perniagaan perlu menyiasat kemungkinan pelepasan cukai dan pengecualian yang akan membantu cukai mereka.

FastLane sedia membantu anda mengharungi perubahan ini dan kekal mematuhi cukai. Jadualkan perundingan percuma dengan kami atau hubungi pakar kami hari ini! πŸ’ΌπŸ“ž

hello there