Menubuhkan Syarikat di Australia Manfaat dan Prosedur

Menubuhkan Syarikat di Australia: Manfaat dan Prosedur

Hubungi Kami

Pemerbadanan Syarikat

Australia sentiasa dianggap sebagai ‘tanah peluang’ – dari sumber semula jadinya dan kestabilan ekonominya hingga persekitaran pengawalseliaan dan pasaran pengguna. Jika anda sedang memikirkan untuk memulakan perniagaan, mungkin bernilai untuk mempertimbangkan Australia. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang kelebihan dan mekanisme yang terkait dengan menubuhkan perniagaan di Australia.

Manfaat Menubuhkan Syarikat di Australia

Lokasi strategik Australia sebagai pintu masuk ke pasaran Asia Pasifik memberikan akses mudah ke ekonomi negara membangun dan menawarkan banyak peluang untuk perniagaan. Kerangka pengawalseliaan yang kuat di Australia, diawasi oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC), melindungi pelabur dan pengguna serta memastikan keadilan dan ketelusan.

Manfaat menubuhkan syarikat di Australia adalah:

  • Ekonomi Stabil: Australia, terkenal dengan kecemerlangan ekonominya yang teguh, telah menikmati dua dekad yang mengagumkan dengan pertumbuhan yang tidak berhenti.
  • Lokasi Strategik: Dari segi geografi, kedudukan Australia di peta berfungsi sebagai portal ke pasaran Asia-Pasifik yang dinamik, menjadikannya anugerah bagi perusahaan yang ingin bergaul dengan ekonomi Asia.
  • Rangka Kerja Peraturan Kukuh: Ketelusan dan keadilan perniagaan di pasaran dipelihara dan dikawal selia oleh rangka kerja Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC).
  • Tenaga Kerja Mahir: Australia mempunyai tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran, memupuk inovasi dan produktiviti.
  • Insentif Cukai: Kerajaan Australia, dengan anggukan baik hati untuk penyelidikan & pembangunan dan pemula utamanya, menawarkan banyak insentif cukai dan geran.
  • Kualiti Hidup:
    Reputasi Australia yang teguh untuk kualiti hidup yang mewah secara konsisten menjadikannya sebagai magnet untuk bakat global.

Prosedur untuk Menubuhkan Syarikat di Australia

Langkah 1: Pilih Struktur Perniagaan:

Struktur yang anda bentuk untuk syarikat itu akan memberi kesan kepada tugas peribadi anda, komitmen cukai, dan cara anda memandu perusahaan anda. Di Australia, terdapat empat struktur perniagaan utama untuk anda pertimbangkan sebelum mendaftarkan syarikat di Australia manakala peniaga tunggal, yang terkenal dengan kesederhanaannya, berdiri sebagai yang paling lazim di kalangan mereka.

Terdapat empat struktur perniagaan utama di Australia:

Peniaga tunggal: Peniaga tunggal adalah individu yang bekerja sendiri yang menjalankan perniagaan mereka sebagai individu yang bermaksud mereka bertanggungjawab secara peribadi atas semua hutang dan kerugian yang ditanggung oleh perniagaan.

Perkongsian: Perkongsian yang dibentuk oleh dua orang atau lebih. Semua rakan kongsi berkongsi keuntungan dan kerugian perniagaan yang bermaksud mereka juga bertanggungjawab bersama atas semua hutang dan kerugian yang ditanggung oleh perniagaan.

Amanah: Ia berpisah daripada benefisiarinya dengan entiti undang-undang. Amanah adalah badan undang-undang yang berasingan daripada benefisiarinya yang digunakan untuk mengurus aset atau pendapatan atas nama mereka terutamanya untuk tujuan perancangan, perlindungan aset, dan perancangan harta pusaka.

Syarikat: Ia mempunyai hak dan liabiliti sendiri dan boleh membuat kontrak atas namanya sendiri. Pemegang saham hanya bertanggungjawab atas hutang syarikat sehingga amaun modal saham yang belum dibayar.

Langkah 2: Dapatkan Nombor Perniagaan Australia (ABN):

Semua perniagaan yang beroperasi di Australia mesti mempunyai Nombor Perniagaan Australia (ABN), yang merupakan langkah kedua. Nombor 11 digit yang diberikan oleh kerajaan Australia dikenali sebagai nombor perniagaan Australia (ABN). Setiap perniagaan memerlukan ABN untuk membuka akaun bank, memfailkan cukai, menahan bayar semasa anda pergi (PAYG), dan mendaftar untuk perkhidmatan lain.

Langkah 3: Daftar Syarikat Anda:


Untuk mendaftar dengan ASIC dan memperoleh Sijil Pendaftaran Syarikat di Australia, anda perlu memilih struktur perniagaan, mengesahkan ketersediaan nama perniagaan yang diingini, menyediakan dokumen yang diperlukan, membayar yuran pendaftaran, dan mendaftar dengan ASIC. Perkongsian dan syarikat milikan tunggal dikecualikan daripada mengambil setiausaha syarikat. Untuk membantu anda dengan proses tersebut, anda mesti melantik seorang setiausaha syarikat (Cosec) jika anda mendaftarkan syarikat terhad swasta (Pty Ltd). Syarikat terhad swasta (Pty Ltd) wajib mempunyai seorang setiausaha syarikat di Australia.

Langkah 4: Menubuhkan Pejabat Berdaftar:

Ini tidak semestinya menjadi lokasi fizikal di mana perniagaan dijalankan, tetapi mesti mempunyai alamat di mana notis dan komunikasi dapat dihantar. Semua surat-menyurat dan pemberitahuan rasmi dari ASIC, ATO, dan badan-badan pengawalselia lain akan dihantar ke alamat pejabat berdaftar.

Langkah 5: Dapatkan Lesen dan Permit yang diperlukan:

Dapatkan Lesen dan Kebenaran yang Diperlukan Bergantung pada sifat perniagaan anda, lesen atau kebenaran tertentu mungkin diperlukan, dengan keperluan yang berbeza di seluruh negeri dan wilayah.

Langkah 6: Buka Akaun Bank Perniagaan:

Membuka Akaun Bank Perniagaan Adalah penting untuk memisahkan kewangan peribadi dan profesional anda. Untuk tujuan perakaunan dan cukai, mempunyai akaun bank perniagaan akan membantu.

Langkah 7: Daftar untuk Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST):

Daftar perniagaan anda untuk Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST). Jika syarikat anda mempunyai pendapatan tahunan melebihi AUD 75,000, anda wajib mendaftar untuk GST. Anda mempunyai pilihan untuk mendaftar GST atau tidak jika perniagaan anda menghasilkan kurang daripada AUD 75,000 dalam pendapatan tahunan.

Langkah 8: Memahami Kewajipan Cukai Anda:

Berdasarkan bagaimana perniagaan anda ditubuhkan, anda mungkin mempunyai tanggungjawab cukai yang berbeza. Sebaiknya berunding dengan penasihat kewangan atau akauntan.

Langkah 9: Pertimbangan Pekerjaan:

Jika anda berniat untuk mengupah orang di Australia, terdapat banyak pertimbangan berkaitan pekerjaan yang perlu diingat, seperti kewajipan anda di bawah Akta Kerja Adil, superannuasi, kesihatan dan keselamatan tempat kerja.

Akta Kerja Adil: Mеwujudkan gaji minimum, waktu bekerja, dan hak cuti pekerja untuk menjamin pekerja menerima layanan yang adil dan majikan mematuhi tanggungjawab undang-undang mereka.

Superannuasi: For all еmployееs, superannuation іs a rеquirеd rеtiremеnt savings plan. Employеrs are required to contribute a portion of thеіr employees’ salariеs to the rеtirement fund.

Kesihatan dan Keselamatan Tempat Kerja: Majikan bertanggungjawab untuk menjaga persekitaran kerja yang selamat dan sihat, dan mereka diwajibkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian.

Langkah 10: Patuhi Peraturan:

Untuk kejayaan jangka panjang, adalah penting bagi amalan perniagaan anda untuk sentiasa dikaji semula dan diubahsuai bagi mematuhi keperluan undang-undang yang terkini.

Kesimpulannya

Memulakan perniagaan di Australіa boleh memberi ganjaran kerana ekonomi negara yang teguh, lokasi yang berfaedah dan peluang. Semak peraturan tempatan, negeri dan persekutuan secara tetap untuk memastikan syarikat anda mengikutinya, terutamanya kerana ia tertakluk kepada perubahan. Ringkasnya, apabila memulakan dan menjalankan perniagaan di Australia menawarkan banyak peluang, adalah sama pentingnya untuk kekal berwaspada, menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan, dan mematuhi pematuhan.

FastLanе Group adalah sebuah syarikat yang mengkhusus dalam membantu syarikat asing memasuki pasaran Australia. Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan, termasuk Perakaunan dan pembukuan, Penubuhan Syarikat, Setiausaha Syarikat, insentif cukai R&D dan penasihat perniagaan antarabangsa, HR dan senarai gaji, PEO, dan Majikan Rekod. Jadualkan panggilan dan berbincang dengan pakar kami sekarang.