Meningkatkan Kecekapan Perniagaan dengan PEO dan EOR

Hubungi Kami

PEO & EOR

Mentransformasi Kecekapan Perniagaan melalui Pengurusan Sumber Manusia Luaran

Dalam lanskap perniagaan yang sentiasa berubah pada hari ini, untuk tetap bersaing, diperlukan pendekatan strategik terhadap semua aspek operasi. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perniagaan dari semua saiz adalah pengurusan sumber manusia luaran, dan dalam aspek ini, dua pemain utama telah muncul untuk memimpin perubahan: Perkhidmatan Pekerja Profesional (Professional Employer Organization – PEO) dan Perkhidmatan Majikan Nominal (Employer of Record – EOR). Dalam analisis menyeluruh ini, kami akan menyelidiki bagaimana perkhidmatan PEO dan EOR boleh mengubah cara operasi perniagaan anda, meningkatkan kecekapan, dan membuka jalan kepada pertumbuhan yang berterusan.

Memanfaatkan Perkhidmatan PEO untuk Keunggulan Perniagaan

Gambaran Keseluruhan Syarikat

Syarikat Penyedia Penyelesaian ICT Global adalah peneraju dalam penyediaan penyelesaian menara telekomunikasi. Dengan operasi yang meliputi lebih daripada 20 negara dan pasukan lebih daripada 10,000 pekerja, mereka merupakan pemain utama dalam industri ini.

Cabaran

Jabatan sumber manusia syarikat yang berpusat di China menghadapi cabaran ketika berurusan dengan undang-undang pekerjaan tempatan di negara di mana syarikat berkembang. Hal ini telah menyebabkan kesalahan yang menghabiskan sumber kewangan, termasuk pelanggaran undang-undang cukai tempatan dan pekerjaan. Selain itu, jabatan sumber manusia juga menghadapi kesulitan dalam menjaga pertumbuhan pesat syarikat. Mereka tidak dapat secara cepat mengambil pekerja baru dan menjalankan proses perekrutan untuk memenuhi perniagaan syarikat yang berkembang.

Penyelesaian

Syarikat telah membuat keputusan untuk mengambil perkhidmatan luaran HR PEO, yang dengan segera mengambil alih tanggungjawab gaji, penggajian & faedah, dan pematuhan. Langkah ini membebaskan kakitangan HR syarikat untuk memberi tumpuan kepada tugas-tugas lain, seperti membangunkan proses perekrutan pekerja baru dan penyertaan. Kepakaran PEO dalam bidang ini telah membantu syarikat meningkatkan kelajuan dan efisiensi dalam proses perekrutan pekerja.

Keputusan

Keputusan ini menunjukkan bahawa dengan mengambil pendekatan menyumberkan luar fungsi HR, syarikat dapat menghemat sumber kewangan, meningkatkan efisiensi, dan fokus pada inti perniagaannya. Selain itu, pertumbuhan syarikat juga telah dipercepat, dan kini syarikat berada pada jalur yang benar untuk mencapai sasaran pendapatan.

Mengubah Dinamik Perniagaan dengan Perkhidmatan EOR

Gambaran Keseluruhan Syarikat

Syarikat fintech dengan operasi di Malaysia berhasrat untuk memperluaskan perniagaannya ke pasaran Asia.

Cabaran

Syarikat tersebut menghadapi kebimbangan mengenai kesulitan dalam pengambilan dan pengurusan pekerja di pasaran Asia. Mereka prihatin tentang pematuhan undang-undang pekerjaan tempatan, serta beban kos dan masa yang terlibat dalam menubuhkan anak syarikat di setiap negara.

Penyelesaian

Syarikat telah membuat keputusan untuk menggunakan perkhidmatan EOR sebagai sebahagian daripada usaha mereka untuk memperluaskan kehadiran mereka di pasaran Asia. EOR ini telah mengambil tanggungjawab untuk merekrut pekerja bagi pihak syarikat dan menguruskan pekerja tempatan di Hong Kong, Australia, dan Singapura. Mereka telah membentuk pasukan penyelidikan pasaran dan pembangunan perniagaan di setiap negara sasaran untuk syarikat fintech tersebut. Selain itu, EOR juga mengendalikan semua tugas berkaitan sumber manusia, termasuk penggajian, kompensasi & faedah, dan pematuhan undang-undang. Ini membebaskan syarikat fintech untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertumbuhan perniagaan mereka, dan sebagai hasilnya, mereka dapat berkembang ke pasaran Asia dengan cepat dan lancar.

Keputusan

Dengan menggunakan perkhidmatan EOR, syarikat fintech boleh menghemat masa dan sumber kewangan, menumpukan kepada inti perniagaannya, memperluas ke pasaran Asia dengan cepat dan mudah tanpa perlu menubuhkan anak syarikat atau entiti undang-undang tambahan, memastikan pematuhan dengan undang-undang pekerjaan tempatan, dan menjalankan kajian lapangan pasaran untuk menentukan keberkesanan pelaburan dalam sebuah negara.

Sinergi PEO dan EOR: Pendekatan Holistik

Walaupun PEO dan EOR mungkin kelihatan sebagai dua perkhidmatan yang berbeza, sebenarnya mereka boleh digunakan secara serentak untuk membentuk pendekatan pengurusan Sumber Manusia (HR) yang komprehensif. Dengan menggunakan PEO untuk unit perniagaan utama dan EOR untuk unit perniagaan baru, perniagaan dapat menghemat masa dan sumber kewangan, meningkatkan pematuhan, dan menumpukan usaha kepada pertumbuhan mereka.

PEO akan menguruskan seluruh fungsi HR untuk unit perniagaan utama yang sedia ada dalam syarikat, termasuk aspek seperti penggajian, kompensasi & faedah, dan hubungan pekerja. Seiring dengan pertumbuhan dan kedewasaan unit perniagaan utama, PEO dapat membantu syarikat dalam mengelolanya, termasuk dalam proses perekrutan, penyertaan, dan pelatihan pekerja.

EOR akan menguruskan seluruh fungsi HR untuk unit perniagaan baru syarikat yang berada di negara asing, seperti memastikan pematuhan dengan undang-undang pekerjaan setempat dan administrasi gaji. Mengingat unit perniagaan baru ini mungkin bersifat proyek jangka pendek atau masih dalam tahap ujian pasaran baru, EOR dapat menyediakan sokongan dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan kejayaan usaha baru tanpa menimbulkan beban HR yang besar kepada syarikat.

Melaksanakan Pengurusan Sumber Manusia Luaran: Panduan Praktikal dan Pertimbangan

Dalam pengurusan sumber manusia luaran dengan keyakinan melalui pendekatan sistematik:

Penilaian Keperluan Perniagaan Anda: Kenal pasti isu-isu utama dalam HR dan matlamat pertumbuhan untuk memastikan sama ada PEO atau EOR sesuai dengan objektif anda.

Terlibat dalam Perbincangan yang Mendalam: Mula perbincangan yang bererti dengan pembekal yang berpotensi. Penilaikan bagaimana tawaran mereka selaras dengan matlamat perniagaan dan budaya syarikat anda.

Membentuk Hubungan Strategik: Cipta hubungan saling menguntungkan yang memanfaatkan kekuatan PEO dan EOR untuk meningkatkan kecekapan perniagaan anda.

Fastlane Group: Membimbing Anda Menuju Kejayaan. Meningkatkan Perniagaan Anda Melalui PEO dan EOR

Ketahui potensi yang besar dalam perkhidmatan PEO dan EOR. Dari keunggulan dalam operasi hingga kepakaran strategik, pematuhan yang terkawal hingga pengembangan di peringkat global, perkhidmatan ini dapat memampukan perniagaan anda mencapai tahap kecekapan dan tingkat inovasi yang lebih tinggi.

Hubungi kami hari ini untuk bantuan perjalanan anda dari peringkat tempatan ke global. Biarkan Fastlane Group menjadi partner anda dalam kejayaan. Kami bersedia untuk membantu anda meningkatkan perniagaan anda melalui perkhidmatan PEO dan EOR, sehingga anda dapat menumpukan usaha kepada kekuatan anda: memperluas perniagaan anda.

Bersama, kita membina perniagaan yang lebih baik. Cerita kejayaan global anda bermula di sini.