Apakah Setem Syarikat, Cop Syarikat, Meterai Syarikat

Apakah Itu Setem Syarikat, Cop Syarikat dan Meterai Syarikat

Setem Syarikat, Cop Syarikat dan Meterai Syarikat ialah istilah biasa yang semuanya bermaksud perkara yang sama, iaitu alat fizikal yang digunakan oleh perniagaan atau syarikat untuk cetakan rasmi pada beberapa kertas dan dokumen lain.

Dalam persekitaran yang berubah-ubah, beberapa tradisi dikekalkan untuk disesuaikan dengan keperluan semasa. Setem syarikat atau meterai syarikat di Singapura adalah contoh utama. Walaupun, setem ini telah lama mewakili identiti korporat tetapi sejak 2017, setem ini tidak wajib lagi. Oleh itu, artikel ini berusaha untuk meneroka bagaimana setem, cop dan meterai penting kepada syarikat yang berpangkalan di Singapura moden. Jika anda membaca artikel ini merancang untuk menggabungkan syarikat anda di Singapura atau di luar negara, anda mungkin ingin meneroka perkhidmatan penubuhan syarikat FastLane.

Setem Syarikat: Penjaga Tradisi

Profesionalisme dan sifat asli sentiasa dikaitkan dengan setem syarikat, dicetak dengan nama dan nombor pendaftaran syarikat. Pada masa lalu, mereka telah digunakan untuk mengecop tanda syarikat pada dokumen penting seperti kontrak dan sijil untuk menunjukkan keikhlasan perniagaan dalam memenuhi komitmen dan transaksinya. Mereka melambangkan kepercayaan dan mengekalkan warisan korporat.

Bila dan Mengapa Setem Syarikat Digunakan

Walaupun tidak diberi mandat undang-undang, banyak syarikat Singapura terus menggunakan setem syarikat dalam senario tertentu:

  1. Surat Ikatan: Walau bagaimanapun, mereka mempunyai setem syarikat yang hanya boleh digunakan dalam dokumen yang sangat formal yang tidak berjumlah kontrak semata-mata.
  2. Dokumen Korporat: Setem syarikat menjadi sebahagian daripada sijil saham dan dokumen penting lain syarikat menjadikannya kelihatan formal.
  3. Pematuhan Undang-undang: Di bawah Akta Syarikat, syarikat bukan sahaja mesti mempunyai nombor pendaftarannya dinyatakan dalam mana-mana dokumennya tetapi juga cukup mudah dilihat. Walaupun kepala surat mungkin mencukupi, kebanyakan syarikat memilih untuk lebih jelas dengan cop syarikat.

Perkara di atas boleh dipenuhi dengan mudah dengan cop dengan cop syarikat, yang biasanya mempunyai nama syarikat dan nombor pendaftarannya. Sudah tentu, cop syarikat tidak diperlukan sekiranya syarikat itu telah menunjukkan nama dan nombor pendaftarannya pada dokumen tersebut.

Setem Syarikat, Cop Syarikat dan Meterai Syarikat di Singapura

Evolusi Setem Syarikat

Fungsi setem syarikat telah berubah dengan trend dalam persekitaran perniagaan moden. Walaupun mereka penting dalam pengesahan atau potong dan tanda dokumen dan ketulenan, kepentingan mereka telah pudar berbanding dengan tandatangan pengarah dan CEO.

Memperoleh Setem Syarikat di Singapura

Memperolehi meterai syarikat di Singapura adalah mudah. Beberapa pembekal perkhidmatan menyediakan setem perniagaan yang disesuaikan. Pelanggan boleh memilih reka bentuk, mengisi ruang untuk Nombor Entiti Unik (UEN) syarikat dan sebarang butiran lain yang diperlukan. Setem ini biasanya siap dalam masa beberapa hari, sekali gus memberi peluang perniagaan untuk mula menggunakannya dengan segera. Berkenaan dengan setem ini, tidak ada arahan undang-undang yang tegar tentang butiran yang sepatutnya terkandung; ia pada asasnya bergantung kepada pilihan pilihan individu.

Cop Bulat Syarikat

Adakah Mempunyai Cop Syarikat adalah Keperluan Undang-undang

Selaras dengan Seksyen 41A Akta Syarikat di Singapura, bermula dari 2017, menggunakan setem syarikat menjadi pilihan. Setem syarikat tidak lagi diperlukan, tetapi ia masih mewakili identiti dan tradisi korporat. Ini menunjukkan tindakan ihsan kepada masa lalu, dan amalan berterusan yang telah membentuk suasana Singapura untuk syarikat.

Kesimpulannya

Bagaimanapun, bahagian yang dimainkan oleh setem syarikat di Singapura telah mengalami perubahan. Mereka kini tidak penting untuk kesahihan undang-undang, tetapi ia terus berfungsi sebagai lambang intipati dan sejarah korporat. Amalan sebegini boleh diteruskan oleh syarikat yang mempunyai pilihan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan landskap perniagaan dan juga menghormati tradisi yang telah wujud sejak sekian lama. FastLane menawarkan perkhidmatan setiausaha syarikat yang komprehensif untuk memastikan pematuhan harian untuk perniagaan anda.

hello there