Kekal Mematuhi Kemas Kini Akta Syarikat Perniagaan BVI Terkini 2023

Kekal Mematuhi Kemas Kini Akta Syarikat Perniagaan BVI Terkini 2023

Hubungi Kami

Perakaunan

Pemahaman dan kewaspadaan diperlukan untuk menavigasi kompleksiti Akta Syarikat Perniagaan BVI. Pindaan kritikal memerlukan pematuhan daripada perniagaan. Mengekalkan kemas kini adalah penting untuk mengelakkan penalti. Berunding dengan profesional undang-undang untuk mentafsir implikasi dan membuat pengubahsuaian yang diperlukan. Pematuhan menunjukkan tanggungjawab korporat dan integriti.

Berikut adalah kemas kini utama dalam Akta Syarikat Perniagaan BVI yang bertujuan untuk meningkatkan rangka kerja kawal selia dan meningkatkan amalan tadbir urus korporat bagi entiti perniagaan di Kepulauan Virgin British. Kemas kini ini merangkumi bidang seperti hak pemegang saham, tanggungjawab pengarah, keperluan pelaporan, dan langkah ketelusan, menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan perniagaan di bidang kuasa tersebut.

Kemas Kini Utama dalam Akta Syarikat Perniagaan BVI

 • Pendedahan maklumat pengarah: Nama pengarah syarikat BVI akan tersedia secara umum dengan menjalankan carian syarikat di Pejabat Pendaftaran Hal Ehwal Korporat BVI.
 • Penghapusan saham pembawa: Akta Pindaan BVI 2022 sepenuhnya menghapuskan rejim saham pembawa. Saham pembawa adalah saham yang tidak didaftarkan atas nama mana-mana orang tertentu dan ia boleh dipindahkan secara bebas melalui penghantaran fizikal. Ini menjadikan mereka alat yang popular untuk pencucian wang dan aktiviti haram lain.
 • Rejim pembatalan pendaftaran, pembubaran, dan pemulihan baru: Rejim baru ini memperkenalkan tempoh tangguh yang lebih singkat bagi syarikat-syarikat yang ditutup oleh Pendaftar BVI. Syarikat yang ditutup kini mempunyai tempoh maksimum 90 hari untuk membetulkan tindakan lalai dan memulihkan status normal. Selepas tempoh tangguh 90 hari ini, syarikat akan dianggap sebagai dibubarkan.
 • Keperluan baru pelaporan kewangan dan penyimpanan rekod: Pindaan baru memperkenalkan keperluan baharu untuk pelaporan kewangan dan penyimpanan rekod oleh syarikat BVI. Keperluan ini direka untuk meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti.

Implikasi untuk Syarikat BVI Anda

Kemas kini utama dalam Akta Syarikat Perniagaan BVI mempunyai beberapa implikasi untuk syarikat BVI, termasuk:

 • Peningkatan ketelusan: Pendedahan maklumat pengarah akan memudahkan untuk mengenal pasti orang yang mengawal syarikat BVI. Ini boleh menyukarkan syarikat BVI untuk digunakan untuk aktiviti haram.
 • Pengurangan keanoniman: Pemansuhan saham pembawa akan menyukarkan orang ramai untuk menyembunyikan pemilikan mereka terhadap syarikat BVI. Ini boleh menyukarkan syarikat BVI untuk digunakan untuk pengelakan cukai dan jenayah kewangan lain.
 • Tadbir urus yang lebih baik: Rejim pembatalan pendaftaran, pembubaran, dan pemulihan baru akan memudahkan Pendaftaran BVI untuk mengeluarkan syarikat yang tidak lagi aktif atau tidak mematuhi undang-undang. Ini boleh membantu meningkatkan tadbir urus keseluruhan syarikat BVI.
 • Peningkatan keperluan pematuhan: Keperluan baru untuk pelaporan kewangan dan penyimpanan rekod akan meningkatkan beban pematuhan pada syarikat BVI. Walau bagaimanapun, keperluan ini direka untuk meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti, yang akhirnya boleh memberi manfaat kepada syarikat BVI.

Kekal di hadapan dengan perundingan percuma! Hubungi kami untuk membincangkan cara kemas kini Akta Syarikat Perniagaan BVI terbaharu boleh memberi kesan kepada syarikat anda dan memastikan anda kekal patuh.

Pandangan Pakar dan Amalan Terbaik

Pakar kami boleh memberi anda pandangan dan amalan terbaik tentang cara untuk mematuhi kemas kini Akta Syarikat Perniagaan BVI terkini. Kami boleh membantu anda:

 • Fahami implikasi peraturan baru untuk syarikat anda
 • Membangunkan pelan pematuhan
 • Laksanakan perubahan yang diperlukan kepada operasi syarikat anda

Kekal Maklum, Kekal Patuh

Adalah penting untuk kekal dimaklumkan tentang kemas kini peraturan terkini dalam BVI. Dengan kekal patuh, anda boleh melindungi syarikat anda daripada risiko undang-undang dan memastikan kejayaan jangka masa panjang.

Pastikan kejayaan syarikat BVI anda dengan memahami kemas kini peraturan terkini. Hubungi FastLane Group untuk perundingan percuma bagi menangani sebarang kebimbangan pematuhan dan mengoptimumkan strategi perniagaan anda.

hello there