Program Rakan Mentor Bertauliah (AMP) di Singapura

Program Rakan Mentor Bertauliah (AMP) di Singapura

Kerajaan Singapura secara aktif membantu memudahkan pertumbuhan ini melalui pelaksanaan Program Rakan Mentor Bertauliah (AMP). Inisiatif inilah yang diambil oleh Perusahaan Singapura yang berfungsi sebagai sistem sokongan utama ketika syarikat permulaan memulakan perjalanan keusahawanan mereka. Dalam artikel ini, saya akan menerangkan apakah itu Program AMP — untuk kegunaannya, bagaimana ia boleh membantu syarikat Permulaan di Singapura, keperluan dan proses permohonannya.

Di samping itu, program ini menyediakan pemula di Singapura dengan akses kepada rangkaian Sumber & Rakan Kongsi — pelabur, peguam, akauntan dan entiti kerajaan dan lain-lain. Pemula mesti diperbadankan di Singapura dan mempunyai sekurang-kurangnya 1 pemasa sepenuh masa untuk melayakkan diri menyertai Program AMP. Untuk memohon kepada Program AMP, pengasas perlu melengkapkan borang permohonan dalam talian di samping menyediakan dokumen yang disertakan termasuk pelan perniagaan, unjuran kewangan dan bio pasukan.

Tujuan Program

Skim Rakan Mentor Bertauliah (AMP) yang dilancarkan di Singapura bertujuan memperkasakan syarikat muda dan syarikat baharu di Singapura melalui bimbingan dan sokongan kewangan. Program ini telah disemak semula pada Jun 2022 dengan tumpuan untuk menyediakan bakal pemohon dengan kemahiran yang diperlukan dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan pengasas. Objektif utamanya termasuk:

 • Memupuk ekosistem permulaan yang berkembang maju.
 • Menggalakkan pengasas kali pertama untuk memulakan perjalanan keusahawanan mereka.
 • Menawarkan bimbingan dan sokongan kewangan.
 • Merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan melalui syarikat permulaan.

Peranan AMP

Kejayaan program AMP bergantung kepada rakan kongsi penasihat bertauliah (AMP). Dipilih dengan teliti dan diiktiraf oleh Enterprise Singapore, syarikat-syarikat ini memainkan peranan penting dalam mencapai objektif program. Tanggungjawab utama AMP termasuk:

 • Pementoran: AMP menyediakan nasihat dan panduan kepada syarikat baru yang sedang memperhalusi idea perniagaan mereka membangunkan pelan perniagaan yang kompleks & menavigasi cabaran untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
 • Sambungan: Dengan sambungan industri yang meluas, AMP menghubungkan bakal pelabur, rakan kongsi dan pelanggan membuka pintu untuk kerjasama dan pertumbuhan.
 • Sokongan Permohonan Geran: AMP membantu syarikat pemula menyediakan dan menyerahkan permohonan mereka untuk geran Pengasas SG merupakan sumber pembiayaan penting untuk perniagaan peringkat awal.

Faedah untuk Pemula

Pemula yang mengambil bahagian dalam Program AMP mendapat akses kepada pelbagai faedah, termasuk:

 • Bimbingan Pakar: Peluang untuk memanfaatkan pengalaman dan kepakaran mentor dan penasihat berpengalaman.
 • Peluang Rangkaian: Akses kepada pakar industri, bakal pelabur dan rakan usahawan.
 • Sokongan Kewangan: Kelayakan untuk memohon Geran Pengasas Startup SG yang menyediakan pembiayaan penting untuk memulakan perniagaan mereka.

Kriteria Kelayakan untuk Pemula

Untuk melayakkan diri untuk program Pengasas SG Startup di Singapura, pemohon mesti memenuhi kriteria utama ini:

 • Pengasas:
  • Minimum 2 pengasas warga Singapura atau Penduduk Tetap.
  • Semua pengasas kali pertama tanpa pengalaman terdahulu dalam entiti Private Limited berdaftar.
  • Komitmen sepenuh masa kepada permulaan; tiada pekerjaan luar semasa tempoh pemberian.
 • Latihan Keusahawanan: Pengasas mesti telah melengkapkan latihan keusahawanan berstruktur yang meliputi konsep dan proses keusahawanan yang penting.
 • Ekuiti: Pegang secara kolektif sekurang-kurangnya 30% ekuiti dalam permulaan.
 • Syarikat:
  • Tidak menerima pembiayaan kerajaan sebelum ini untuk idea yang sama.
  • Entiti terhad swasta yang baru didaftarkan (dalam tempoh 6 bulan).
 • Modal: Laburkan jumlah padanan bersama S$20,000 sebagai modal berbayar pada ACRA (dengan S$10,000 semasa permohonan).
 • Idea yang Dikecualikan: Idea perniagaan tidak boleh termasuk kategori tertentu.

Cara Mendapat Gabungan dengan AMP

Menyertai AMP ialah pintu masuk kepada Projek AMP. Pemula boleh berhubung dengan rakan kongsi mentor bertauliah yang selaras dengan industri dan keperluan mereka. Bekerjasama mereka boleh membangunkan rancangan perniagaan yang berdaya maju, memperhalusi idea dan menavigasi proses permohonan untuk Geran Pengasas Startup SG.

Tempoh dan Komitmen

Program AMP direka untuk sokongan jangka panjang. Pemula boleh mengharapkan bimbingan dan bimbingan selama sekurang-kurangnya 12 bulan, dengan akses berterusan kepada rangkaian dan sumber untuk pertumbuhan yang mampan.

Senarai AMP

Beberapa organisasi telah ditauliahkan sebagai rakan kongsi mentor di bawah program ini. Usahawan boleh memilih daripada senarai rakan kongsi mentor bertauliah yang paling sesuai dengan keperluan dan matlamat perniagaan mereka.

Pembiayaan di bawah Program

Aspek penting Program AMP ialah ketersediaan sokongan kewangan melalui Geran Pengasas SG Startup.

Sokongan Berterusan

Pemula di Singapura boleh mendapatkan sokongan yang mereka perlukan untuk berjaya daripada Program Rakan Mentor Bertauliah (AMP) dan FastLane Group. Program AMP menawarkan bimbingan, bantuan kewangan dan akses kepada rangkaian manakala FastLane Group menyediakan kepakaran dalam pemerbadanan syarikat, perkhidmatan kewangan dan nasihat perniagaan. Sila hubungi kami hari ini.

hello there