Syarikat Malaysia sedang mendaftar dari Hong Kong

Panduan untuk Syarikat Hong Kong Diperbadankan di Malaysia

Pengenalan

Banyak perniagaan sedang mencari pengembangan ke lokasi pasaran baru muncul tambahan dalam ekonomi dunia ini. Sebagai contoh, Malaysia, sebuah negara yang bertenaga dan kompleks yang terletak di Asia Tenggara, merupakan salah satu daripada pasaran yang telah menarik minat yang luar biasa. Tidak dinafikan, Malaysia telah muncul sebagai rumah pilihan untuk pelaburan kerana pembangunan ekonomi yang teguh, dasar yang kondusif dan lokasi yang dicemburui.

Terutamanya, banyak syarikat yang diperbadankan di Hong Kong telah mempamerkan aspirasi yang kuat untuk bertapak di Malaysia. Ini dapat dilihat dengan peningkatan kadar perniagaan berasaskan Hong Kong yang bertapak di tanahnya. Panduan yang menyasarkan syarikat yang berpangkalan di Hong Kong yang berhasrat mengembangkan operasi mereka ke Malaysia. Kertas kerja ini membincangkan elemen dan langkah utama yang diperlukan untuk menyediakan syarikat Malaysia untuk firma Hong Kong.

Mengapa Diperbadankan di Malaysia?

Adalah penting untuk sentiasa mengetahui sebab Malaysia menjadi destinasi utama bagi syarikat yang ingin mengembangkannya. Berikut adalah beberapa sebab utama:

 • Lokasi strategik: Malaysia menikmati kedudukan strategik di tengah-tengah Asia Tenggara yang menyediakan pintu masuk ke pasaran ASEAN yang jumlah penduduknya melebihi setengah bilion orang.
 • Pertumbuhan ekonomi yang kukuh: Selama bertahun-tahun, ekonomi Malaysia telah mencatatkan kadar pertumbuhan yang stabil dan kukuh yang menjadikan negara sasaran ideal untuk ramai pelabur.
 • Dasar mesra perniagaan: Untuk menarik pelabur asing, Malaysia telah mengambil langkah termasuk pengecualian cukai, prosedur perniagaan yang dipermudahkan, liberalisasi perindustrian antara lain.
 • Tenaga kerja yang pelbagai dan mahir: Memandangkan Malaysia mempunyai tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan berbilang bahasa menjadikannya tempat terbaik untuk perniagaan yang berharap untuk mendapatkan kumpulan pekerja berbakat.

Dengan mengambil kira perkara ini, fakta di atas tidak menghairankan mengapa sebilangan besar perniagaan Hong Kong menganggap Malaysia sebagai sasaran pertumbuhan mereka yang seterusnya. Oleh itu, mengambil perbincangan dengan lebih lanjut tentang cara membentuk syarikat di Malaysia.

Langkah 1: Memilih Struktur Perniagaan yang Tepat

Pertama, anda perlu memilih entiti perniagaan pilihan yang paling sesuai untuk operasi syarikat anda di Malaysia. Terdapat pilihan yang tersedia untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad, pejabat cawangan, atau pejabat perwakilan untuk firma Hong Kong.

 • Syarikat Sendirian Berhad: Ia adalah alternatif yang paling disukai dan sesuai untuk mana-mana bakal pelabur antarabangsa yang berhasrat untuk menubuhkan operasi di Malaysia. Pemegang saham syarikat sendirian berhad diberikan perlindungan liabiliti terhad, manakala pemilikan seratus peratus diberikan kepada warga asing.
 • Pejabat Cawangan: Cawangan adalah lanjutan daripada syarikat induk dan tidak membentuk entiti undang-undang yang berasingan. Ia dikehendaki di bawah undang-undang dan peraturan bidang kuasa rumahnya, dan ia mesti melantik sekurang-kurangnya seorang ejen pemastautin di Malaysia.

Ketahui lebih lanjut tentang Memahami Pengarah Penama dan Pemegang Saham di Malaysia.

Walau bagaimanapun, pejabat cawangan tidak boleh terlibat dalam aktiviti perdagangan atau peruncitan.

 • Pejabat Perwakilan: Di Malaysia, pejabat perwakilan tidak boleh terlibat dalam sebarang aktiviti komersial kecuali sebagai ejen bagi syarikat induknya untuk berinteraksi dengan pelanggan dan pembekalnya. Selain itu, ia perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang ejen pemastautin yang dilantik di Malaysia.

Langkah 2: Memenuhi Keperluan

Selepas itu, anda harus memenuhi syarat wajib yang disediakan oleh kerajaan Malaysia ke arah model perniagaan yang ideal. Ini termasuk:

 • Modal Saham Minimum: Modal saham minimum untuk Syarikat sendirian berhad ialah RM1. Namun begitu, sekurang-kurangnya RM50,000 disyorkan untuk dimiliki untuk kos permulaan dan operasi perniagaan.
 • Pengarah Tempatan: Setiap syarikat di Malaysia harus mempunyai seorang pengarah tempatan, sama ada warganegara Malaysia atau pemastautin tetap negara ini.
 • Alamat Berdaftar: Undang-undang Malaysia menghendaki setiap syarikat mempunyai alamat berdaftar yang boleh berbentuk fizikal atau maya.
 • Kelulusan Nama Perniagaan: Nama perniagaan yang dicadangkan mesti lulus penilaian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebelum diperbadankan.

Langkah 3: Mendaftar Syarikat

Kemudian anda hendaklah terus mendaftar firma anda di SSM selepas memenuhi semua keperluan. Pendaftar boleh memilih untuk berbuat demikian sama ada dengan melawat pejabat SSM atau melalui portal MyCoID mereka yang merupakan prosedur berasaskan internet.

 • Pendaftaran Dalam Talian: Anda perlu membuat akaun dalam portal MyCoID sebelum memuat naik dokumen yang diminta dan membayarnya. Ia akan mendaftarkan syarikat dalam satu hari perniagaan.
 • Pendaftaran Perseorangan: Sekiranya anda lebih suka mendaftar secara peribadi, bukti kediaman dan pembayaran akan diperlukan di pejabat SSM. Ia mungkin mengambil masa selama dua minggu untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Langkah 4: Mendapatkan Lesen dan Permit yang Diperlukan

Di Malaysia, sesetengah industri menuntut firma perniagaan mendaftar untuk mendapatkan lesen atau permit tertentu sebelum beroperasi. Ini termasuk:

 • Lesen Perniagaan: Semua syarikat harus mempunyai lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan tempat mereka beroperasi.
 • Lesen Khusus Industri: Apabila menubuhkan perniagaan di Kenya, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi operasi anda; mereka termasuk mendapatkan lesen/permit tambahan daripada badan seperti Jabatan Alam Sekitar atau Agensi Pengawalseliaan Farmaseutikal Kebangsaan bergantung pada bidang pengkhususan anda.

Langkah 5: Permohonan visa kerja – Pas Pekerjaan

Pihak Berkuasa Pelaburan Pembangunan Malaysia di Malaysia telah menggariskan pelbagai jenis visa kerja bergantung kepada kes. Yang paling biasa dikeluarkan ialah Pas Penggajian Malaysia.

Program MM2H akan membantu jika anda bercadang untuk meluangkan sedikit masa di Malaysia. Kerajaan Malaysia membenarkan mereka ini tinggal dan melabur di Malaysia secara kekal. Namun begitu, mereka tidak mempunyai kebenaran untuk menjalankan sebarang amalan pekerjaan di Malaysia selain daripada mereka yang mempunyai elaun kerja khas.

Terdapat pelbagai bentuk pas kerja bergantung pada jenis pekerjaan dan kemahiran yang anda miliki.

Pas Pekerjaan: Pas ini memenuhi keperluan pekerja yang mempunyai kemahiran istimewa dan biasanya, mereka bekerja dalam jawatan pengurusan atau teknikal. Biasanya, tempoh minimum ialah 2 tahun.

Pas Penggajian Sementara: Jangka pendek dikeluarkan untuk penggajian tidak melebihi 2 tahun dan gaji bulanan di bawah MYR 5,000.

Pas Lawatan Profesional: Dokumen yang dikeluarkan kepada warga asing yang tinggal di firma majikan di negara asal dan dikehendaki melaksanakan fungsi tertentu untuk tempoh maksimum enam bulan.

Baca Panduan Komprehensif untuk Mendapatkan Pas Pekerjaan di Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pas Pekerjaan.

Syarikat Hong Kong Diperbadankan di Malaysia

Apa yang perlu dilakukan selepas menubuhkan syarikat di Malaysia sebagai warga asing?

Menjalankan perniagaan dengan lancar sebagai orang asing bermula dengan mematuhi undang-undang Malaysia dan membiasakannya. Oleh itu, jika anda memahami peringkat yang diperlukan yang melibatkan memiliki permit yang diperlukan, lesen dan mematuhi keperluan kawal selia, maka anda akan selesa bergerak melalui persekitaran Malaysia dan meletakkan perniagaan anda dalam kedudukan kompetitif yang baik di tengah-tengah dinamika yang ditawarkannya.

Membuka akaun bank Korporat

Keperluan asas untuk membuka akaun perniagaan di Malaysia termasuk:

 • Permohonan yang diisi dan bank
 • Surat pengenalan dan rujukan daripada salah seorang pelanggan semasa bank (sesetengah bank tidak memerlukan ini)
 • Salinan pengenalan diri pengarah syarikat dan tandatangan yang dibenarkan
 • Salinan Sijil Pemerbadanan yang disahkan benar
 • Senarai penandatangan yang dibenarkan dan resolusi oleh Lembaga mengenai pembukaan akaun
 • Seksyen 78 – Pengembalian peruntukan pemberian saham
 • Senarai pengarah (seksyen 58)
 • Alamat pejabat berdaftar (seksyen 46)
 • Perlembagaan Syarikat
 • Sijil pemerbadanan (seksyen 17)

Kami menasihati anda untuk menggunakan perkhidmatan FastLane untuk memudahkan proses permohonan dengan bank dan membuka akaun untuk entiti asing anda.

Pendaftaran KWSP dan PERKESO

Berikutan penubuhan sebuah syarikat di Malaysia sebagai warga asing; di sinilah anda akan mencari untuk menggaji pekerja tempatan. Ketahui lebih lanjut tentang Merekrut di Malaysia: Panduan Komprehensif di sini. Syarikat MESTI mendaftarkan profil Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan syarikat dalam tempoh 7 hari selepas pengambilan pekerja pertama.

Majikan diberi mandat untuk mendaftar KWSP bagi membayar faedah persaraan mengikut gaji bulanan pekerja.

Selepas pendaftaran KWSP, Syarikat juga perlu mendaftar dalam profil PERKESO. Walau bagaimanapun, ini perlu dilakukan dalam tempoh 30 hari pertama bermulanya tugas melalui e-mel daripada portal id perkeso.gov.my.

Perkara lain yang perlu dimasukkan dalam profil perihal kerja ialah profil PERKESO kerana ia merupakan organisasi yang ditubuhkan untuk menawarkan perlindungan keselamatan sosial kepada individu di sektor swasta di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969.

Ketahui lebih lanjut tentang Panduan Pemprosesan dan Pentadbiran Gaji di Malaysia. Untuk tugas pentadbiran HR dan perkhidmatan gaji tanpa kerumitan, hubungi FastLane.

Pendaftaran dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Selepas itu anda perlu menyediakan pendaftaran profil Syarikat anda kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Syarikat perlu memastikan bahawa penyata cukai difailkan setiap tahun manakala terdapat juga proses PCB mandatori untuk gaji bulanan pekerja.

Peruntukan untuk PCB mengurangkan pampasan pakej imbuhan semasa. Tujuan pemotongan ini adalah untuk mengurangkan beban kewangan pekerja yang perlu membuat bayaran sekali sahaja pada akhir tahun bagi membolehkan pihak berkuasa menentukan nilai sebenar cukai yang perlu mereka bayar.

Pelaporan Perniagaan Tahunan

Penyerahan yang diperlukan untuk syarikat di Malaysia termasuk Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan menurut Akta Syarikat 2016. Pemfailan mandatori melalui MBRS yang melibatkan pelaporan khusus perniagaan, data pengarah dan pemegang saham serta penyata kewangan berdasarkan ringkasan.

Bagi Malaysian Sdn Bhd, pematuhan berlaku setiap tahun dan ia menggabungkan tugas seperti pelaporan kewangan, anggaran dan pemfailan cukai, penyediaan penyata kewangan teraudit, dan pemfailan penyata tidak lewat daripada masa yang ditetapkan dan tarikh akhir penyerahan. Adalah penting untuk mematuhi komitmen ini, yang diperakui oleh juruaudit dan pendaftar untuk memastikan kemungkinan denda dan caj penalti harian untuk kelewatan. Mengupah juruaudit pihak ketiga dan setiausaha syarikat membolehkan firma berkembang tanpa mengabaikan statut perundangan.

Kesimpulan

Dengan lokasinya yang strategik, pembangunan ekonomi yang pantas, dasar yang baik, dan tenaga buruh yang berpendidikan, Malaysia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi, kenapa tunggu? Mulakan laluan pertumbuhan perusahaan di Malaysia sekarang! Hubungi FastLane Group.