Kekal Bermaklumat
Dengan Blog Kami
Ikuti perkembangan terkini dengan berita industri, maklumat, acara dan cerita usahawan yang memberi inspirasi
Hubungi Kami

Artikel Terbaru

E-Invois Malaysia

E-Invois Malaysia

Bersedia untuk pelancaran e-Invois Malaysia pada Jun 2024. Navigasi perubahan dalam akaun belum terima/bayar dengan garis panduan LHDN.

Cuti Umum di Malaysia

Cuti Umum di Malaysia

Ketahui lebih lanjut tentang kesahan dan implikasi cuti umum di Malaysia, termasuk pengisytiharan mengejut dan kewajipan majikan.